Devops engineer

Als DevOps Engineer word je ingezet binnen het TOPAAS platform team, waar je samen met de andere professionals verantwoordelijk bent voor bedenken, verbeteren, beheren, implementeren en ondersteunen van nieuwe en bestaande diensten voor IT (ontwikkel)teams. Je focus is gericht op ontwikkeling en ondersteuning van Continuous Delivery Pipelines op basis van onder andere Jira, Bitbucket, Jenkins, SonarQube, Nexus Repository Pro, Slack en Azure DevOps.Toolsupport levert deze producten op basis van SaaS-oplossingen of hosting via bijvoorbeeld Azure. Docker en Kubernetes zijn onderdeel van diverse hosting oplossingen.Voor de automatisering en integratie van tooling maak je gebruik gemaakt van Powershell scripting en API's. Daarnaast ben je actief betrokken bij alle activiteiten die het Toolsupport team uitvoert én ondersteun je kleine en grote ontwikkelteams in het gebruik van de TOPAAS ontwikkelstraat. Hoewel je in principe zelf geen softwareontwikkelactiviteiten uitvoert, is kennis en ervaring hiermee wel belangrijk voor het begrijpen, opzetten en ondersteunen van de pipelines en aanverwante tooling. Jij bent een T-shaped DevOps Engineer, die behalve een specialisatierichting ook brede kennis van andere tools meeneemt. Iedereen in het team brengt iets speciaals in en samen zijn we verantwoordelijk voor het grote geheel. Kennisdeling is essentieel, en doen we door middel van kennisoverdracht-sessies, peer reviews en pair programming. We werken met Kanban en DevOps, maar hebben ook elementen uit Scrum, zoals een daily standup, retrospective meeting en demo aan stakeholders. Onze Product Owner bepaalt de prioriteiten, maar als expert in bepaalde tooling wordt er van je verwacht dat je een technische roadmap onderhoudt om het plaatje compleet te krijgen.Je richt je hierbij op de volgende activiteiten:Door-ontwikkelen en beheren van de CD pipelines binnen de TOPAAS dienst;Beheren en ondersteunen van de collaboration tooling en ontwikkelwerkplekken;Adviseren van de Product Owner tbv de algehele roadmap;Technical requirements, visie en roadmap ontwikkelen op jouw specialisatie(s);Uitwerken van user stories binnen je feature team;Proactief kennis uitwisselen met gebruikers van de dienst en je teamgenoten;Afstemming zoeken met alle stakeholders.Hier gebeurt het“Jij loopt voorop bij de ontwikkelingen binnen IT!”onze klant zoals werkplekken, hosting en generieke applicaties. Onder deze afdeling valt het Toolsupport Team, verantwoordelijk voor de TOPAAS dienstverlening. TOPAAS faciliteert collaboration- en continuous delivery tooling en ontwikkelwerkplekken die nodig zijn om alle facetten van een IT traject te kunnen ondersteunen binnen onze klant.Binnen onze klant worden vele applicaties ontwikkeld met behulp van onder andere Java, .NET of open source technologieën. Er wordt sterk ingezet op Continuous Delivery (CD) en DevOps. TOPAAS voorziet hierin met tooling en andere faciliteiten, waarbij een groot deel van de huidige dienstverlening is gebaseerd op de Azure Cloud om Continuous Delivery binnen onze klant te kunnen ondersteunen. Ontwikkelteams binnenonze klant worden voorzien van een eigen CD pipeline. Binnen het TOPAAS platform worden deze pipelines op basis van Nexus, Bitbucket, Jenkins, danwel Azure DevOps en SonarQube opgebouwd met behulp van Docker Containers en Powershell scripting. Zaken als SSO integratie met Azure Active Directory, monitoring, technisch support, change- en lifecycle management zijn essentieel. Elke pipeline wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd opgebouwd en opgeleverd aan de ontwikkelteams. In het TOPAAS platform wordt ook gebruikt gemaakt van collaboration tooling zoals Jira, Confluence en Slack en worden ontwikkelwerkplekken gefaciliteerd op basis van Azure DevTestLabs. Het Toolsupportteam kent drie rollen: Support, Coaching en DevOps Engineers en heeft een open, informele sfeer, waarin het opleveren van waarde voor onze gebruikers centraal staat.
staffing groep
29-06-2020 00:00