Directievoerder

TakenControleert het werk op hoofdlijnen, bewaakt het project kwaliteitsplanBewaakt meer- en minderwerk en beslist en adviseert i.o.m. de projectmanagerBewaakt verrekenbare hoeveelheden en is bevoegd tot goedkeuren regie- en verreken staten. Is als directievoerder conform de UAV 2012 vertegenwoordiger van de opdrachtgeverBewaakt regelgeving en bepalingen voortvloeiende uit vergunningenOrganiseert en leidt bouwvergaderingen en werkoverleg op de bouwplaatsBeoordeeld, bewaakt en stuurt planningenKeurt materialen op het werk of op de fabriekNeemt het werk op bij oplevering, stelt de eindafrekening op en geeft betalingsadvies voor termijnen en afrekeningenNeemt deel aan projectteam vergaderingenStelt financiƫle- en voortgangsstatusrapportage op
staffing groep
29-06-2020 00:00