Inkoopadviseur

In deze rol adviseer je de organisatie over inkoop en aanbesteden op tactisch en strategisch niveau, draag je zorg voor de uitvoering van het beleid op het gebied van inkoop, en informeer je de Categorie Manager Staven over de uitvoering van het inkoopbeleid.In deze functie initieer je, begeleidt je en coördineer je zelfstandig inkoop- en aanbestedingstrajecten, met name op het gebied van HRM, Logistiek . Je draagt zorg voor het rechtmatig afsluiten van contracten en stemt de juridische onderdelen hiervan af met de betreffende afdeling. Je adviseert interne klanten over het aanbestedingsproces, beantwoordt vragen rondom inkoop en aanbestedingen en signaleert hierbij de mogelijkheden om de dienstverlening van de afdeling te verbeteren. Je zorgt voor een optimale communicatie en voorlichting rondom het inkooptraject, zowel intern als extern. Ook geef je je directe collega’s inhoudelijke adviezen over aanbestedingstrajecten.Daarnaast lever je een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het beleid en de categorie. Je doet voorstellen voor oplossingen en verbeteringen en zorgt, na afstemming met de Categorie Manager, voor uitvoering hiervan. Neemt actief deel aan in- en externe overleggen met interne klanten en stakeholders en aan samenwerkingsverbanden.Bijzonderheden:Onlangs is een vacatureplaats binnen onze klant ontstaan. Om de periode tot aan de opvulling te overbruggen, is behoefte aan een zelfstandige inkoopadviseur. Waarom zelfstandig?De medewerkers, werken in ieder geval tot september vanuit huis. Onze klant voorziet je van een laptop, waarmee je toegang hebt tot alle systemen. Het aantal uren per week die wij voorzien in combinatie met de duur van de opdracht vinden wij het een grote pré als kandidaten al ervaring hebben met het werken bij onze klant. Waar ga je werken?Onze klant beheert en onderhoudt het belangrijkste energienetwerk van Nederland. Onze kerntaak is het veilige en continue transport van elektriciteit, gas en nieuwe vormen van energie zoals stoom en CO2. Ons werkterrein beslaat de provincies Utrecht en Zuid-Holland, inclusief de Rotterdamse haven. Ruim twee miljoen particulieren, bedrijven en overheden zijn afhankelijk van ons netwerk. Onze klant heeft altijd energie voor onze klanten, vandaag en morgen. Simpel, betaalbaar en duurzaam. We werken volgens onze cultuurwaarden: Klant Centraal, Samen en Vertrouwen & Verantwoordelijkheid. Dit vertaalt zich in een prettige, informele werkomgeving. In een snel veranderend energielandschap geef je samen met het team vorm aan de energietransitie
staffing groep
29-06-2020 00:00