Service manager

Binnen de afdeling beheer is het team leveranciersmanagement verantwoordelijk voor alle contacten en afspraken op ICT-gebied met de leveranciers van de IND. Dat kunnen diensten zijn die wij afnemen binnen de rijksoverheid of van de markt. Wij beheren ongeveer 150 contracten van klein tot zeer groot. Een aantal van de grotere contracten die de IND afneemt van andere overheids onderdelen zijn cruciaal zijn voor de dienstverlening van de IND. In het team zijn een aantal leveranciers/service level managers (SLM) werkzaam. De rol van de in te huren Service manager is om samen met de huidige SLM een betere structuur neer te zetten en de sturing op leveranciers te verbeteren. Daarnaast zal de Service manager een aantal taken van de manager van het team op taktisch niveau overnemen.Achtergrond opdracht: De IND bevindt zich midden in een migratie naar een nieuwe werkplek en de vorming van een nieuwe ICT-organisatie. Dit vraagt veel tijd en aandacht van de huidige bezetting. De huidige werkplek is storingsgevoelig dus het is belangrijk dat deze migratie snel en met succes afgerond wordt. De klantorganisatie heeft veel last van de verstoringen wat een grote druk legt op de bedrijfsvoering en de medewerkers van de beheerorganisatie. Het is daarom erg belangrijk dat er een nieuwe maar vooral stabiele werkplek komt. Daarnaast is de IND ook aan het nadenken over de toekomst van de OTA-omgeving van ons primaire informatiesysteem, INDiGO, die zich aan het einde van de lifecycle bevindt. Mogelijke opties zijn de de Cloud om simpelweg de hardware vervangen. Daarnaast gaat de ontwikkelafdeling een verandering in van waterval naar agile werken. Dit heeft niet alleen een impact de ontwikkelomgeving maar ook de gebruikersorganisatie. Dit is een kleine greep uit de vele veranderingen die binnen de IND spelen en de winkel moet wel open blijven.
staffing groep
29-06-2020 00:00