Technisch Architect

Vanuit de I-strategie van ACM wordt het project ‘Upgrade Microsoft omgevingen’ geïnitieerd. Dit project omvat het upgraden van de werkplekken (700) en bijbehorende servers inclusief eventuele benodigde vervanging/uitbreiding van de infrastructuur. Voor dit project zoeken wij een Werkplek Solution Architect die verantwoordelijk is voor het uitwerken van de werkplek migratie en dit vervolgens vast te leggen in ontwerpdocumenten. De Werkplek Solution Architect denkt proactief mee en is in staat om eventuele verbetervoorstellen te doen met een goede onderbouwing waarbij hij/zij altijd rekening houdt met de initiële functionele organisatie behoefte. Alle technische oplossingen worden gecontroleerd en ‘by design’ geïmplementeerd waarbij de Werkplek Solution Architect nauw samenwerkt met de andere architecten en de beheerorganisatie van ACM.Achtergrond opdracht: Voor de implementatie voor o.a. het Mobiele Werkplek concept is een Solution Architect nodig voor het opstellen van een Technisch Ontwerp. Dit Technisch Ontwerp is een verdere detaillering op het ontwerp van de Windows10 werkplek die is neergezet vanuit het MS Upgrade project. De expertise voor het opstellen van dit Technisch Ontwerp is niet beschikbaar binnen de huidige capaciteit van de afdeling
staffing groep
29-06-2020 00:00