Gegevensspecialist, Apeldoorn

Het programteam is niet alleen verantwoordelijk voor het beheer van de bestaande specificaties (zgn jaarwerk), maar ook voor de specificaties van nieuw te ontwikkelen stromen. Voor de komende jaren staat (her)inriching van een aantal stromen op het progr...
it-contracts
30-06-2020 16:37