Primaire constructeur/ tekenaar

Construeren installaties en/of nettenOntwerpt, berekent en /of tekent secundaire installaties, aan de hand van (ontwerp)normen, teneinde het opstellen van een bestek mogelijk te maken.Opstellen bestekDraagt zorg voor het opstellen van het programma van eisen alsmede voor de (detail)begrotingen, conform de interne richtlijnen en met behulp van het opgestelde ontwerp, de berekeningen en tekeningen, teneinde de bouw van een installatie of een deel hiervan te realiseren.Samenstellen montage pakketStelt een montagepakket (gebruiksinstructies, materiaal- en productspecificaties) samen, volgens de voorschriften, ter voorbereiding van de uitvoeringwerkzaamheden.Tekeningen(Laten) maken van / maakt (bestek)tekeningen, beheert van het tekeningenbestand en de technische documentatie, binnen de kaders van de afdeling en wettelijke bepalingen, teneinde een goed product op te leveren, geoptimaliseerd binnen gestelde planning, budget en kwaliteitseisenIn- en externe contactenOnderhoudt contacten met in- en externe betrokkenen, binnen de geldende normen en procedures, ten einde te borgen dat de tekeningen en werkzaamheden van externe partijen naar (klant) tevredenheid worden opgeleverd.Aansturen en controleren van tekenwerkzaamheden van externe engineeringbureaus.Let op: dit betreft een deta-vast functie
staffing groep
30-06-2020 00:00