Projectleider Innovatie

Als projectleider ben je werkzaam binnen het team Informatiemanagement (IMA) en speel je een sleutelrol bij het uitvoeren van innovatie voorstellen voor alle inhoudelijke bedrijfsdomeinen. Innovatie is een belangrijk thema dat zeer sterk leeft binnen DJI. Innovatie adviseurs in het primair proces, ICT-leverancier (SSC-I) en de CIO-office verzamelen en genereren gezamenlijk ideeën vanuit het werkveld i.s.m. partners en leveranciers. Ook binnen de beleidsdirecties van JenV krijgt innovatie de nodige aandacht. Er is speciaal innovatie budget beschikbaar gesteld en er wordt aansluiting gezocht bij diverse JenV organisaties via de JenV Innovation Board.Je ondersteunt de Informatiemanager bij het uitvoeren van projectmanagement voor de diverse innovatieprojecten en je houdt je bezig met het de dagelijkse aansturing van deze projecten en rapportage over de projectvoortgang.TakenOpstellen van projectvoorstellen (oa.projectdoelstellingen en –definitie)Opstellen van projectplannenRealiseren van de uitvoering van projectplan, alsmede zorgdragen voor periodieke rapportages aan Innovatieplatform en InnovatieboardToetsen van de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en, na het bereiken van de gewenste projectdoelstellingen, overdragen van relevante kennis en documenten aan de staande organisatie(s)Samen met innovatie adviseurs en informatiemanager voorbereiden van de besluitvorming voor het Innovatie Platform en de Innovatie Board;Doen van voorstellen tot proces- en productverbeteringBewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projectenonderdelenZorgdragen voor de adequate aansturing en bezetting van het projectteamAangaan en onderhouden van relaties met stakeholders binnen en buiten de DJI organisatieAchtergrond opdracht: De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in. De DI voert de regie over een IV-budget van ruim 125 miljoen euro.Overall aansturing van de gehele projectportfolio vindt plaats in de I-board, die op het niveau van de hoofddirectie DJI de voortgang, ontwikkelrichting en financiering van de diverse projecten goed in de gaten houdt. Het beleid is om waar mogelijk gebruik te maken van oplossingen uit de markt, waarbij het eigen Shared Service Centrum ICT (SSC-I) optreedt als systeemintegrator.
staffing groep
30-06-2020 00:00