Scrummaster

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving van de Agile en Scrum waarden en principes binnenverschillende ontwikkelstraten en je bent de procescoach voor zowel het ontwikkelteam als de Productowner.Je bent faciliterend naar de teams en helpt bij het oplossen van de “Impediments” zodat de teams optimaalkunnen (blijven) functioneren.Je zorgt ervoor dat het team met de juiste focus aan de sprintdoelen kanwerken Je zorgt middels de Scrum principes “inspect & adapt” dat teams zich continu blijven ontwikkelen zowel quaproductiviteit als kwaliteit.Zorg dragen dat beheer goed aangesloten wordt en blijft bij het Scrum team.Je coacht en ontwikkelt het team in zelfsturing en zelforganisatie.Je bent verantwoordelijk voor een goede teamdynamiek en je coacht teams en individuen.Je helpt het scrum team na elke sprint een rapportage op te stellen.Zorgt dat de verantwoordelijke manager in staat is om te sturen op de omgeving, zodat het teammaximale productiviteit haalt.Daarnaasthelp je de Product Owner om de communicatie tussen het team en stakeholders te optimaliserenhelp je de Product Owner en team om hun werk transparant te makenstimuleer je continue verbetering en kennisdelinghelp je de organisatie om de Agile mindset en het Scrum framework te begrijpenWaar ben je goed in?We zoeken een Scrum master die een expert is op het gebied van Agile/Scrum en een grote mate vanveranderkracht heeft. Je bent de verbindende schakel in het ontwikkelproces en coacht het team naar hetvolgende maturity level in Agile. Het team is multidisciplinair en omvat informatieanalisten, ontwikkelaars,testanalisten en een Product owner. Project managers maken geen onderdeel uit van het Scrum team, maarzijn wel degene die de projectwerkzaamheden aanleveren en sturen.Je zorgt voor continuïteit in het team en het team ontwikkelt zich continu in kwaliteit en productiviteit. Je hebteen sterke mate van organisatiesensitiviteit, weet om te gaan met verschillende belangen en verhoudingen diespelen in de omgeving van het team en weet waar nodig bruggen te bouwen om productiviteit te verbeteren.Niet alleen zijn communicatieve eigenschappen hierbij erg belangrijk, maar ook organisatietalent,veranderslagkracht en goed kunnen luisteren zijn onontbeerlijk.Achtergrond opdracht: IV ontwikkeling heeft als primaire taal ervoor te zorgen dat nieuwe INDiGO functionaliteit en producten worden gebouwd en kwalitatief goed en tijdig naar productie worden gebracht. Binnen IV Ontwikkleing wordt gewerkt in multisiciplinaire teams met een Agile mindset. Voor een van de teams zijn we op zoek naar een nieuwe Scrummaster.
staffing groep
01-07-2020 00:00