Senior Tester (bouwer)

Het specificeren en rapporteren over alle testwerkzaamheden zal een belangrijke taak zijn. Dit moet worden opgezet/uitgebouwd en onderhouden. Daarnaast gaat het om het kunnen uitvoeren van technisch testactiviteiten op berichtniveau. De volgende taken worden onderkend:Testen van het Belastingdienstdeel van de Nederlandse taxonomie en daarbij behorende documentatie zoals test- en voorbeeldinstances met daarbij behorende uitvoervoorspellingen (op berichtniveau)Het testen van conversionlibraries (ten behoeve van transformatie van XBRL naar XML en vice versa) en validationlibraries (SBR Filing Rules en BD Business Rules), als configuratieitems voor de service XVN (validatieservice);Plannen van Testactiviteiten en uitvoeren risico-analyseMaken Testplan en opstellen logisiche testgevallenOpstellen van Testrapporten, het afgeven van een Vrijgaveadvies Onderhouden/bijstellen van testdocumentatie (Testrapporten, Vrijgaveadvies) Opstellen van Testdata/testberichten Opbouwen testmethode en testprocedureAchtergrond opdracht: Het Domein Ontvangen en Mededelen is binnen STS een bijzondere plek om te werken. Je komt zoals gezegd in aanraking met vrijwel alle informatiestromen van de Belastingdienst en bent maximaal getuige van de dynamiek van de IT-ondersteuning van de overheid. Populair gezegd is O&M de digitale postkamer van de bedrijfsprocessen bestaande uit Aangifte, Aanslag, Inning, Gegevens, Douane en Toeslagen. Digitale postkamer houdt in dat er digitale uitwisseling plaatsvindt van gegevens. SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages tussen de overheid en burgers en bedrijven. Er wordt gebruik gemaakt van een standaard gegevenswoordenboek (taxonomie) en bijbehorende standaardtaal XBRL. Binnen STS is er een team Competence Center Taxonomie opgesteld voor het realiseren en beheren van berichtspecificaties van elektronische berichten die door de Belastingdienst wordt ontvangen of verstuurd. De berichtspecificaties waar CCT voor verantwoordelijk is, betreft altijd een XML- of XBRL-bericht. Deze moeten getest worden voordat e.e.a. in productie kan worden genomen. Het team CCT bestaat uit een team van 9 personen en houdt zich voornamelijk bezig met het bouwen van de Belastingdienst taxonomie, conversionlibrary, validationlibrary en xsd’s. Daarnaast worden er ook formula’s gebouwd van fiscale regels. Als tester ga je deel uitmaken van dit dynamische team.
staffing groep
01-07-2020 00:00