Interaction designer

Ons hoofdkanaal www.rvo.nl moet herbouwd worden van Drupal 7 naar Drupal 8. De website www.rvo.nl is een website voor ondernemers, lokale overheden en burgers om inzichtelijk te maken welke innovatieve, duurzame, agrarische en internationale producten en diensten RVO.nl aanbiedt namens de Rijksoverheid en de EU. Deze website krijgt jaarlijks 6 miljoen bezoeken en is het voorportaal van RVO.nl voor bijvoorbeeld maatregelen van het kabinet tegen de economische gevolgen van Corona. Hierbij is te denken aan de regelingen TOGS en TVL.Samen met ICT leverancier DICTU heeft RVO in een aantal interne sessies de globale requirements opgesteld. In een gezamenlijk sessie zijn deze met DICTU besproken om de verschillende oplossingsrichtingen naast elkaar te leggen. Daar is ook afgesproken de nieuwe site middels een aantal schetssessies vast te stellen. De eerste twee sessies hebben reeds plaatsgevonden en hiervan is een prototype gemaakt en aangeboden aan RVO. Om het geheel dekkend te maken zullen naar verwachting nog een 6 á 8-tal design sprints uitgevoerd dienen te worden.Naast de prototypes die worden opgeleverd uit de designsprint moet er ook een frisse, innovatieve interpretatie van de Rijkshuisstijl komen om de website naast het gebruiksvriendelijke aspect ook een professionele uitstraling te geven. Hiervoor is een grafisch designer nodig van een zwaar kaliber die als een vis in het water in een Rijksoverheidsorganisatie als RVO.Het team Digitaal Advies is verdeeld over de locatie RVO Den Haag en RVO Assen. Het overgrootte deel van de werkzaamheden vindt plaats in Den Haag.
staffing groep
02-07-2020 00:00