Project coördinator

De gevraagde procescoördinator (dus geen manager) biedt ondersteuning aan de uitvoering van het changeproces o.b.v. samengestelde opdrachten in Assen. Hij/zij is gericht op bewaking van de kwaliteit van de uitvoering van het proces d.m.v. o.a. procesevaluaties en procescontroles. De processen zijn volgens ITIL v3 ingericht. Als procescoördinator zult u meedraaien in het consignatierooster van de incidentcoördinatoren.Achtergrond opdracht: Binnen de Divisie ondersteunende ICT-diensten werkt ook het team Processturing & Control Room. Het doel van dit team is de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen door het uitvoeren van pro-actief beheer en het uitvoeren en verbeteren van de Servicemanagementprocessen.Om dit doel te bereiken doet het team het volgende:Vervult de voor DICTU benodigde ITIL-procesmanagementrollen, zoals incidentmanagement, changemanagement, problemmanagement, capaciteitsmanagement en configuratiemanagement;Is verantwoordelijk voor Servcie Delivery management richting de opdrachtgevers;Ontwikkelt en beheert de proces- en operatieondersteunende tooling.Standplaats is Assen, maar ook regelmatig bezoek aan Den Haag
staffing groep
02-07-2020 00:00