Projectarchitect

Voor de programma Keuzeregeling EBV zoeken we een projectarchitect:Bewaakt inhoudelijk de uitvoering van de Solution Architectuur voor de Keuzeregeling Elektronisch Berichten Verkeer.Legt de requirements en kaders vast. Dit kunnen ook zijn: bouwvergunningen, non-functionals, storylines, epics, enablers, capabilities, PRA-I, Architectural runway zijn.Onderhoudt de Solution architectuur.Brengt wijzigingen in kaart (impactanalyse) behorende bij een impuls/release/voorstel en geeft de consequenties aan.Brengt processen in kaart en de benodigde rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.Organiseert de architectuurboard van het programma.Rapporteert aan programmamanagement en sluit wekelijks aan bij Kernteamplus conference-call.Informeert en stemt af met concern- en domeinarchitecten.Gewenste Kennis/ervaring:Kennis van ontwikkelprocessen in de IV-keten.Brede kennis van en ervaring in architectuurwerkzaamheden.Kennis van outputmanagementsystemen.Kennis van Digitalisering van papieren berichtenverkeer.Kennis van koppelvlakken en de daarbij geldende problematiek.Kennis van het proces-broker systemen.Kennis van de organisatie van de Belastingdienst en van Logius is een pré.Competenties:Weet afdelingen te verbinden en draagvlak te creëren.Samenwerkingsgericht.- Zelfstandig.In staat om een vastgestelde koers te handhaven.Kan van globaal naar detail.Is punctueel, precies en liefst volledig.Context van de opdrachtOpdracht is een mooie kans voor een carrière-stap en kan wellicht door een ambitieuze senior ontwerper worden uitgevoerd.Verwachtte einddatum van het programma is ultimo 2021.De inzet is voor 32 tot 36 uur per week.Achtergrond opdrachtIn de nieuwe wet Electronisch Berichten Verkeer (EBV) is voorgeschreven dat burgers zelf een keuze kunnen maken of zij hun berichten van de Belastingdienst digitaal óf op papier willlen ontvangen. Hiervoor moeten systemen gebouwd (Belastingdienst en BZK/Logius) die de keuze van de burger vastleggen en gebruiken. De gekozen oplossing is verankerd in de goedgekeurde Solution Architectuur. Tevens moeten alle papieren uitingen worden omgezet naar een digitale variant en moeten we verschillende outputmanagementsystemen aanpassen, vervangen en/of koppelen aan een nieuw systeem voor multi kanaal mededelen.
staffing groep
03-07-2020 00:00