Scrum Master

Wij zoeken een ervaren Scrum Master die samen met onze vaste Scrum Master de Scrumteams coacht en ondersteunt bij het behalen van hun doelstellingen. Je helpt diegenen buiten de Scrumteams te begrijpen welke interacties met de teams behulpzaam zijn en welke niet. Je helpt deze interacties te veranderen om de waarde die door de teams wordt gecreëerd te maximaliseren. Daarnaast ontwikkel je samen met de Agile Coach en het Agile Verbeter Team initiatieven en activiteiten om het Agile werken binnen BKWI verder te verbeteren.Wat verwachten wij van je:Je coacht één of meerdere Scrumteams op het gebied van zelforganisatie en multidisciplinair werken;Je ondersteunt en faciliteert het Scrumproces en zorgt dat de Scrum events goed verlopen;Je helpt de teams bij het wegnemen van belemmeringen of zorgt dat deze voor het team hanteerbaar worden, zodat ze optimaal kunnen blijven functioneren;Je stimuleert continue verbetering en kennisdeling en zorgt dat teams zich blijven ontwikkelen zowel qua productiviteit als kwaliteit;Je draagt kennis over en zorgt ervoor dat kennis tussen de teams wordt gedeeld.Je stimuleert de samenwerking binnen, tussen en buiten de teams en werkt hierbij nauw samen met de vaste Scrum Master en Agile Coach binnen BKWI;Je bent verantwoordelijk voor een goede teamdynamiek en je coacht teams en individuen;Je initieert veranderingen die de productiviteit van de Scrumteams verhogen en helpen om de waarde die door de teams wordt gecreëerd, te maximaliseren;Je verzorgt en onderhoud de teammetrics om de ontwikkeling van de teams zichtbaar te maken en de teams te helpen verder te verbeteren;Je helpt en ondersteunt de Product Owner(s) bij een effectief backlog management;Je helpt de organisatie om de Agile waarden en principes en het Scrum framework te begrijpen en toe te passen.
staffing groep
03-07-2020 00:00