Solution Architect

In jouw rol houd je je bezig met complexe vraagstukken op het gebied van proces-en systeeminrichting. Je ontwerpt architecturen, of je levert hieraan een bijdrage. Impulsen vanuit de wet- en regelgeving vanuit De Haag zijn hiervoor een belangrijke aanleiding. Maar denk bijvoorbeeld ook aan procesverbeteringen en architectuur aanpassingen om de continuïteit van bestaande processen te waarborgen. Je adviseert over de gevolgen hiervan voor de processen en systemen van Toeslagen. Concreet betekent dit het ontwikkelen van een visie op de inrichting van de organisatie en impact bepalen van wijzigen op haar processen en systemen. En jouw bewaking en begeleiding van de ontwerp- en realisatiefase is dan natuurlijk uitermate belangrijk. Je stuurt op samenhang over processen en systemen heen. Je bewaakt de kwaliteit van het werk (ook van anderen). Daarnaast zorg je voor een bijdrage aan de organisatie t.a.v. de kennisontwikkeling en aan de ontwikkeling van de te hanteren methoden en technieken. Het ontwerpen van architectuur vindt plaats in afstemming met betrokkenen en belanghebbenden. Je hebt zicht op de belangen binnen de organisatie en ‘weet hoe de hazen lopen’. Doordat je je gemakkelijk beweegt op alle niveaus in de organisatie, ben je in staat om op tactisch niveau te adviseren, om vervolgens draagvlak te creëren voor de gekozen (in)richting.Werkzaamheden en Taken:• Je adviseert over en neemt architectuurbesluiten op basis van de visie in relatie tot mensen, processen en systemen en infrastructuur;• Je stelt architectuurproducten (o.a. solutionarchitecturen) op in goede afstemming met relevante business en IV-partijen. In het bijzonder op het gebied van portaalontwikkeling, generiek toegangsmanagement en security• Je modelleert architectuurproducten in BES en adviseert over de toepassing van deze architectuurproducten• Je vertaalt de kaders van de Domeinarchitectuur van Toeslagen naar concrete solutionachitecturen• Je stelt solutionspecifieke kaders op voor solutions binnen het Toeslagen landschap en voert hierop architectuurcontrol (incl. begeleiding voortbrengingsteams) uit• Je geeft richting aan en werkt samen met collega solutionarchitecten om de samenhang en opbouw van capabilities, enablers en features te realiseren;Achtergrond opdracht:De Toeslagenorganisatie staat midden in de maatschappij. Miljoenen mensen in Nederland ontvangen huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget. Doordat vele mensen afhankelijk zijn van hun toeslag, luistert toekenning en uitbetaling zeer nauw. Ook maatschappelijke hulporganisaties en intermediairs zijn zeer betrokken en laten snel van zich horen als er zaken mis gaan of er in hun ogen zaken verbeterd moeten worden. De Keten Toeslagen is constant bezig om het productieproces efficiënter, effectiever en klantgerichter te maken en streeft naar een optimale verbinding met de burger.IBS Toeslagen ontwikkelt, integreert, levert en beheert de IV oplossingen voor de keten Toeslagen. We doen dit volgens de principes van het Agile werken en zoveel mogelijk conform het SAFe framework. De business stelt de doelen en prioriteiten, waarna de voorbereiding en realisatie (epics en features) op een agile wijze worden uitgevoerd door de verschillende teams van IBS Toeslagen, in nauwe samenwerking met de andere IV onderdelen en de business vertegenwoordigers.Toeslagen werkt met een real-time systeem waarin burgers direct hun Toeslagen kunnen aanvragen, muteren en raadplegen. Vanwege regelmatige wijzigingen in wet- en regelgeving zijn daarop geregeld systeemwijzigingen nodig en deze zijn voor de burger vaak direct zichtbaar. Binnen de IV van Toeslagen wordt gebruik gemaakt van een specifiek eigen hosting platform en eigen ontwikkelstraten die gaan bewegen naar marktconforme diensten. Een uitdagende omgeving dus voor een Solution architect
staffing groep
03-07-2020 00:00