Solution architect

In jouw rol houd je je bezig met het verbeteren van het IV-voortbrengingsproces. In het bijzonder op de werking van de architectuur binnen de voortbrenging. Concreet betekent dit modelleren van architectuurmodellen in BES, het ontwikkelen van een visie op de toepassing van de architectuurmodellen binnen de voortbrenging en het opstellen van de te hanteren methoden en technieken . Het implementeren, bewaken en begeleiden van de verbetervoorstellen binnen het voortbrengingsproces.Werkzaamheden en Taken:• Je modelleert architectuurproducten in BES en adviseert over de toepassing van deze architectuurproducten in het voorbrengingsproces• Je adviseert en implementeert actief verbeteringen tav het voortbrengingsproces. In het bijzonder op het vlak van (solution) architectuur.• Je vertaalt de kaders van de concernarchitectuur van de Belastingdienst naar de architectuurmodellen van Toeslagen• Je stelt solutionspecifieke kaders op voor solutions binnen het Toeslagen landschap en voert hierop architectuurcontrol uit• Je geeft richting aan en werkt samen met collega solutionarchitecten om de het voortbrengingsproces van Toeslagen te verbeterenAchtergrond opdracht: De Toeslagenorganisatie staat midden in de maatschappij. Miljoenen mensen in Nederland ontvangen huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget. Doordat vele mensen afhankelijk zijn van hun toeslag, luistert toekenning en uitbetaling zeer nauw. Ook maatschappelijke hulporganisaties en intermediairs zijn zeer betrokken en laten snel van zich horen als er zaken mis gaan of er in hun ogen zaken verbeterd moeten worden. De Keten Toeslagen is constant bezig om het productieproces efficiënter, effectiever en klantgerichter te maken en streeft naar een optimale verbinding met de burger.IBS Toeslagen ontwikkelt, integreert, levert en beheert de IV oplossingen voor de keten Toeslagen. We doen dit volgens de principes van het Agile werken en zoveel mogelijk conform het SAFe framework. De business stelt de doelen en prioriteiten, waarna de voorbereiding en realisatie (epics en features) op een agile wijze worden uitgevoerd door de verschillende teams van IBS Toeslagen, in nauwe samenwerking met de andere IV onderdelen en de business vertegenwoordigers.Toeslagen werkt met een real-time systeem waarin burgers direct hun Toeslagen kunnen aanvragen, muteren en raadplegen. Vanwege regelmatige wijzigingen in wet- en regelgeving zijn daarop geregeld systeemwijzigingen nodig en deze zijn voor de burger vaak direct zichtbaar. Binnen de IV van Toeslagen wordt gebruik gemaakt van een specifiek eigen hosting platform en eigen ontwikkelstraten die gaan bewegen naar marktconforme diensten. Een uitdagende omgeving dus voor een Solution architect.
staffing groep
03-07-2020 00:00