Technisch systeem Beheerder Linux/Windows/AIX

De werkzaamheden van de technisch systeem beheerder Linux/Windows/AIX zullen worden verricht binnen de afdeling Test Service Center (TSC) en specifiek TSC testline (TEM). De technisch systeem beheerder is mede verantwoordelijk voor het inrichten van flexibele testomgevingen (OT on demand). De  technisch systeem beheerder Linux/WIndows, draagt  zorg voor de technische inrichting en het operationeel houden van de (veelal bedrijfskritische) applicaties. De primaire vereiste is dat de technisch systeem beheerder in staat moet zijn om Windows, Linux en AIX servers te beheren en om software zoals Oracle, Microsoft SQL Server, Websphere MQ, etc. aan de hand van standaards en installatiehandleidingen te installeren en te configureren. Daarbij is een goede professionele afstemming en actieve samenwerking met andere ICT professionals is daarbij essentieel. Kenmerkend voor de toekomstige flexibele testomgeving is de hoge eis die gesteld wordt aan kwaliteit, continuïteit en stabiliteit. 
staffing groep
06-07-2020 00:00