Change manager

1. Doel van de functieDe Change manager is verantwoordelijk voor het planmatig en gestructureerd doorvoeren van wijzigingen aan de producten en diensten die (moeten) worden geboden met een minimalisatie van risico’s en incidenten. Er wordt regie gevoerd op het doorvoeren van wijzigingen en op de oplossing van problemen. Binnen de klantteams wordt intensief contact onderhouden met de service portfolio manager, de service manager en de business consultant om een ongestoorde dienstverlening te waarborgen.Belangrijkste werkzaamhedenVerzamelen van de aanvragen voor wijzigingen en onderhoud de wijzigingskalender.Zorgt dat prioriteitstelling, goedkeuring en planning ordelijk, planmatig, herhaalbaar en in overeenstemming met eisen plaatsvindt.Laten opstellen van impactanalyse door de leveranciers, beoordelen van de oplossing en offerte voor de opdrachtgever en bewaken van de voortgang van het invoeren van de wijzigingen.Bepalen van de acceptatiecriteria en vertalen naar de functionele vraag.Bewaakt de voortgang van het doorvoeren van de wijzigingen.Het optreden bij major verstoringen in de applicaties.Evalueren van de ingevoerde wijzigingen.Beoordelen Service Level Report (SLR) en overzicht changes zowel op planning als financiënOnderhouden van de contacten met functioneel beheerders over de gewenste wijzigingen.Onderhouden van contacten met de change managers aan de aanbodzijde (SSO ICT en andere leveranciers)Fungeren als operationeel aanspreekpunt voor verstoringen in de dienstverlening en waar nodig beslissingen nemen. Bespreken met de service manager aan de aanbodzijde en oplossen van het probleem. Escalatieniveau is de service manager.Proactief communiceren met de klant over de oplossing van de incidenten.Achtergrond opdracht: SpeelruimteDe changemanager legt verantwoording af aan plv hoofd afdeling IV over de kwaliteit en bruikbaarheid van de werkzaamheden.De changemanager neemt beslissingen bij de impactanalyse van wijzigingen, bij de adviezen binnen de domeinteams inzake changes en bij de keuzes ten aanzien van de communicatie naar zowel klanten als leveranciers. De functieContactenDe change manager onderhoudt contacten met de aanbodzijde (leveranciers) en met de contractmanagers om bindende afspraken te maken over de geboden oplossingen voor wijzigingen en voor verstoringen. Aan de aanbodzijde onderhoudt hij contact met de klanten om hen proactief te informeren over de geboden oplossingen. Voorts operationele contacten met de klant, met functioneel beheer, met de change manager van de leverancier.
staffing groep
07-07-2020 00:00