Developer geotechniek

Je gaat werken in het team bodem- en geotechniek aan de digitalisering van de geotechnischewerkzaamheden. De automatisering van de toetsing van de waterkeringen en het productierijpmaken van innovatieve oplossingen als het gebruik van satelliet data bij dijkinspecties behorentot je werkzaamheden.Dit krijg je ervoor terugJe komt in een jong en enthousiast team met junior tot ervaren geotechnici waarbij opprofessioneel niveau waterkeringen worden getoetst. Het team heeft de ambitie om het toetsen zoveel als mogelijk te digitaliseren en te automatiseren. Daarvoor gebruiken we Arcgis/plaxis maar met name ook Python. Iedereen heeft daarin zijn eigen rol en kennis en samen gaan we dit realiseren.
staffing groep
07-07-2020 00:00