Devops Test consultant

Binnen het programma Mestapplicatiecluster wordt er een uitvraag gedaan voor een DevOps medewerker met als specialisatie test die in het team gaat functioneren, en die daar de Agile manier van werken ondersteunt. De nadruk zal liggen bij het vervullen van de rol van tester, in de breedste zin van het woord (uitvoeren van testen, opstellen van testplannen, testdossiers onderhouden, begeleiding ketentest). De projectaanpak is scrum. Er is sprake van nauwe samenwerking met de klant en een hoge mate van zelfverantwoordelijkheid.Achtergrond opdracht: Voor het project rVDM worden diverse functionaliteiten ontwikkeld en naar productie gebracht over de OTAP straat. We zoeken hiervoor een tester met gedegen kennis van Forms, Reports en PL/SQL voor het voorbereiden, opstellen en uitvoeren van testgevallen van de diverse functionaliteiten. De functionaliteiten worden op een Agile manier ontwikkeld.
staffing groep
08-07-2020 00:00