Technisch applicatiebeheerder MFCM

Resultaten en takenDe technisch applicatiebeheerder verzorgt het technisch applicatiebeheer van het Micro Focus Content Manager-platform, dat wordt gebruikt voor het formele archiefbeheer van het ministerie. Het beheer omvat ook de koppelingen naar andere platformen, waarvan Microsoft SharePoint 2013 het belangrijkst is. De Technisch Beheerder levert het volgende:Verzorgen van het technisch applicatiebeheer conform de best practices van de leverancier (Micro Focus), inclusief de koppelingen naar andere platformen en processystemen;Verzorgen van het technisch applicatiebeheer van connector tussen Microsoft SharePoint en Micro Focus Content Manager voor ondersteuning van automatisch archivering;Verzorgen van het technisch applicatiebeheer van de testomgeving in Microsoft Azure (koppeling Content Manager – SharePoint);Ondersteunen bij de inrichting van E-mailarchivering in Micro Focus Content Manager;Ondersteunen bij de koppeling van Micro Focus Content Manager met de IAM-voorziening binnen BZ;Ondersteunen bij de upgrades van Micro Focus Content Manager naar de courante versies van het platform.Speelruimte/kadersDe opdrachtnemer stemt werkzaamheden en resultaten af met de Coördinator Functioneel Beheer. De opdrachtnemer werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de behaalde resultaten.Het kader wordt gevormd door een samenhangend geheel aan richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen op het gebied van functioneel beheer en informatievoorziening.ContactenMet de functioneel beheerders binnen DBV/IM en de medewerkers van SSC ICT om de applicatie te beheren, te ondersteunen bij vragen, problemen of te adviseren over verandering.Achtergrond opdracht: DBV ondersteunt het departement en de posten via regie en kaderstelling op de domeinen Huisvesting, Facilitaire Dienstverlening, ICT, Informatiemanagement en Veiligheid. Deze diensten worden onder andere verleend door rijksbreed opererende shared servicesorganisaties zoals SSC ICT, 3W, Facilitair Management Haaglanden, Doc-Direkt of door commerciële partijen.Het cluster Informatiemanagement is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en implementatie van het BZ-brede informatiebeheer. Het cluster ondersteunt de organisatie bij het verder uitbouwen van samenwerkingsfunctionaliteit en kennisdeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Microsoft SharePoint-platform. Daarnaast verzorgt DBV-IM het portfolio aan externe informatiebronnen, het abonnementenbeheer voor kranten en tijdschriften en het beheer van de (digitale) BZ-archieven.
staffing groep
08-07-2020 00:00