Technisch Verantwoordelijke/ Sr VOIP specialist

De Technisch Verantwoordelijke (TV' er)/ VOIP specialist stelt de technische inrichtings-en instandhoudingskaders op voor bouwstenen en werkt mee aan de SIP ontsluiting zodat Defensie de migratie naar VOIP kan voortzetten.  Achtergrond opdrachtJIVC is de IT leverancier van Defensie zowel voor de specifieke alsook de generieke IT dienstverlening. Voor het leveren van de verschillende IT diensten worden hoge eisen gesteld aan de beveiligingseisen, standaarden en borging van de wettelijke kaders en regelgeving. De primaire doelstelling is het exploiteren van de Defensie infrastructuur en hierop ICT Services verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Telefonie. Het Cluster Telefonie vertaald de dienstverlening in een passende bouwsteenstructuur en architectuur. Met die bouwsteenstructuur en architectuur worden diensten aan de Defensieklant geleverd.  Organisatorische context en cultuurJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.  Bijzonderheden / extra toelichtingDe mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.
staffing groep
08-07-2020 00:00