Filenet consultant

Voor het project GDA (Generiek Digitaal en Archiefbeheer) wordt inhoudelijke versterking van het projectteam gezocht in ECM en dan met name in IBM Filenet. De uitvoering gebeurt door scrumteams van Bouwblok ECM. De gezochte consultant zal dan ook samen werken metde project/ solutions architect veel coördinerende en regisserende werkzaamheden verrichten naast inhoudelijk werk. We vragen iemand die naast inhoudelijk ECM (advies)werk het leuk vindt om mensen samen te brengen en die de verbindende schakel kan zijn tussen wens(business) en techniek (ECM, IBM Filenet). Het projectteam bestaat uit ervaren ICT professionals en leveren snel, accuraat en op hoog niveau. Het T-shaped projectteam pakt zelf klussen op, schat in hoeveel tijd het kost en leveren op tijd. Zodoende kunnen wij de uitvoerdeIV organisatie adequaat aansturen.Achtergrond opdracht: IBS Bedrijfsvoering is onder andere de IV-integrator voor de SSO CFD Informatiehuishouding. Recentelijk is IBS BV verantwoordelijk voor het project GDA (Digitaal Archief en Documentbeheer), gebaseerd op IBM Filenet. Daarbij wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het digitaal archief en worden oude bestaande systemen gemigreerd. Samen met de business wordt hier uitvoering aan gegeven te starten met een MVP. Uitdagingen zijn: standaardisering aansluitingen met services (container hosting), nieuw meta gegevensmodel,aansluiting/integratie berichtenmagazijn , integratie documentbeheer en archiefbeheer, ontsluitig met persoonlijke accounts/ autorisaties, signaal start vernietigingstermijn, migraties van koppelingen met miljoenen berichten en een archief met miljarden records, doorontwikkeling IRM (intelligent record management).Hoofdstandplaats is Apeldoorn en extra standplaats is Utrecht
staffing groep
09-07-2020 00:00