Full stack Applicatie ontwikkelaar 3fte

BKWI werkt in opdracht van UWV, SVB, VNG en SZW aan Suwinet Inkijk, Suwinet Inlezen, TWI, BVV en aanverwante applicaties. Deze partijen stellen budget ter beschikking voor 2 scrumteams om grote en middelgrote portfolio-opdrachten uit te voeren.Deze opdrachten worden geprioriteerd door het Opdrachtgevers Beraad. Deze prioritering wijzigt op regelmatige basis, waardoor niet aan te geven is voor welke specifieke opdracht(en) de teams het komende jaar werken. De scrumteams bestaan ieder uit 4 Ontwikkelaars, 2 Testers, en 1 of 2 Ontwerpers.De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit ontwikkeling en onderhoud van applicaties en componenten, support en beheer (technische documentatie, performance-analyses, troubleshooting, ‘system health checks’). Realisatie vindt plaats zowel in bestaande als in nieuw te bouwen omgevingen.Realiseert vanuit deze rol in de realisatiefase tezamen met betrokkenen, gebruikmakend van de vigerende standaarden en methodieken. Doel van de functie:De (principal/senior) applicatieontwikkelaar is werkzaam binnen één van de afdelingen en zal zich dan ook specialiseren in de technologieën die binnen betreffende afdeling van toepassing zijn.Applicatie ontwikkelaars vanuit diverse afdelingen werken ook nauw samen in projecten waar de diverse technologieën gecombineerd worden en er zijn vakgroepen om het vakgebied generiek op een hoger plan te brengen.Applicatie ontwikkelaars zijn volledig zelfstandig in staat om ontworpen (aanpassingen aan) applicaties te realiseren. Hij/zij doen dit in nauwe samenwerking met de collega’s en andere betrokken specialisten, zoals informatieanalisten, ontwerpers en testers.
staffing groep
09-07-2020 00:00