Kwartiermaker Security Operations Center (SOC)

Het SOC helpt Waternet dreigingen te detecteren zoals ransomware, dataextracties en DDOS aanvallen in onze industriële- en kantoor automatisering. Het SOC onderzoekt de bevindingen, treedt indien nodig op en is daarnaast een belangrijke schakel voor de samenwerking met andere partijen van de overheid waaronder het NCSC en RWS. Het oprichten van het SOC doe je in nauwe samenwerking met het team PA beheer, de solution Cloud, andere IT stakeholders en de business. Om het SOC te bemensen zal jij als kwartiermaker een nieuw team inrichten met de beste security specialisten, intern en extern van Waternet. Dit team zal er voor zorgen dat de juiste gegevens (onder andere databases, firewalls, netwerken en applicatielogs) verzameld worden voor analyse op potentiële risico’s. Wat je gaat doen Je geeft vorm aan, en begeleidt het Waternet SOC naar industriële en IT standaarden; Je bent verantwoordelijk voor het creëren van inzicht wat er gebeurt in onze omgeving en de wereld om ons heen; Je ondersteunt de business met de vertaalslag van een business risico naar een technische monitoring en response; Je bouwt mee aan de verdere vormgeving van het incident response proces en zoekt hiervoor de verbinding met de het team security en de crisisorganisatie; Je werkt nauw samen met de afdelingen IT, Architectuur, Procesautomatisering, Crisisorganisatie en het Security & Privacy Office; Je onderhoudt de contacten met de betrokken stakeholders over de bevindingen van het SOC en haalt informatie op vanuit de business voor het verbeteren van de SOC dienstverlening; Je rapporteert aan de CISO en de CTO waar je nauw mee samen werkt Je werkt samen met externe partijen zoals Rijkswaterstaat, NCSC en het CERT-WM. 
staffing groep
09-07-2020 00:00