Senior Programmamanager Datamanagement

Het bedrijfsonderdeel Klant & Markt kent onze klanten en marktpartijen en is binnen de organisatie hun stem. De afdeling Klant & Markt Transitie vervult hierin een rol door ervoor te zorgen dat de lange termijn dienstverlening en de handelswijze aansluit op de behoefte van de klant. Dit doen we binnen verschillende aandachtsgebieden, te weten: Marketing, Projectmanagement, Business Support, Informatiemanagement. De afdeling Klant & Markt Transitie bestaat momenteel uit ca 80 medewerkers. In deze tijdelijke pioniersfunctie als Programmamanager Datamanagement (senior) is het jouw opdracht om in de vorm van een pilot te starten met het opbouwen van een Datamanagement organisatie die nodig is om onze uitdagingen te realiseren. Dit in nauwe samenwerking met de verschillende datamanagement rollen die er nu al zijn, de afdeling IM en BS en de verantwoordelijke lijnmanagers K&M en de Datamanagement Organisatie. Hierbij wordt verwacht dat jij de trekker bent in het opstellen van de visie en het groeipad voor Datamanagement binnen K&M. Met daarbij aandacht voor de integrale aanpak van Datamanagement, Security en Privacy. Inzicht en advies geeft over de realisatie en borging van deze visies m.b.t. benodigde datamanagementrollen, invulling, kennis en capaciteit. En advies geeft onder welke afdeling/team Datamanagement kan worden geborgd. In 2017 is organisatiebreed het besluit genomen om een Datamanagement organisatie op te zetten. Vanuit onze projecten is er een groeiende vraag naar werkzaamheden van datamanagement. Hiervoor wordt snelle realisatie verwacht. Als Programmamanager Datamanagement ga jij ervoor zorgen dat we hier een proactieve en versnellende rol met een pragmatische aanpak in gaan spelen. Door je intrinsieke motivatie stimuleer je de focus op data met hierbij oog voor het team en de omgeving. De doelstellingen die wij op korte termijn willen behalen binnen deze tijdelijke functie is het verkrijgen van inzicht in groeipotentieel voor medewerkers die betrokken zijn bij Datamanagement, het optimaliseren van bestaande processen binnen Datamanagement (zoals het data impact assessment proces en proces om data te classificeren) en het structureel inzicht geven in benodigde capaciteit. Het bereiken van deze doelstellingen doe je samen met het team.
staffing groep
10-07-2020 00:00