Sr. technisch beheerder 3de lijn Windows / Citrix

In projectcontext opleveren van de volgende resultaten: Technisch ontwerp, infra-specificaties voor maatwerkapplicaties, servers en besturingssystemen; Borgen functioneren van servers, systeemprogrammatuur, netwerken en besturingssystemen; Adviseren over ontwerp van en wijzigingen in technische infrastructuur, alsmede nieuwe componenten daarvan in informatiesystemen; Oplossen in 3e lijn van storingen en structurele problemen in beheerde informatiesystemen en onderliggende infrastructuur; Het gereed maken van systemen, processen en documenatie voor overdracht naar de beheerorganisatie; Adviseren over verbeteringen en uitbreidingen databases en hun besturingssysteem ten behoeve van maatwerkapplicaties; Opstellen en onderhouden van werkinstructies; Onderhouden van administratieve procedures; Bijwerken/bijhouden beheerdocumentatie; Het verder vormgeven van het beheer en het documenteren van veel voorkomende beheerwerkzaamheden; Onderhouden/verder uitbouwen van de Windows deployment, automation en configuration management. Shell scripting Achtergrond opdrachtDJI werkt aan diverse projecten waarin voor klanten complexe IT-omgevingen worden ontworpen en gerealiseerd. Voor enkele innovatieve projecten die gericht zijn op informatievoorziening aan justitiabelen zoeken we een ervaren Microsoft / Citrix specialist met affiniteit voor projectmatig ontwerp- en realisatiewerk en die tevens een bijdrage levert aan het dagelijks beheer van projectresultaten die reeds operationeel zijn.
staffing groep
10-07-2020 00:00