Ontwikkelaar O&iT team

De werkzaamheden vinden plaats binnen DMO/JIVC bij de afdeling Luchtgebonden en Joint IT, sectie projecten en ontwikkeling. Binnen deze sectie is het Opleiding & Individuele Training team (O&iT team) verantwoordelijk voor het Ontwerp, ontwikkeling en onderhoud op de gehele keten Opleiding & Individuele Training applicaties binnen Defensie, dit wordt op uitgevoerd op een Agile methode. Het applicatie portfolio van het team bestaat uit de volgende onderdelen:PRD (Planning Roostermodule Defensie) O&T Draaiboek editor O&T Dashboard (inclusief Leerling Volg Systeem) Sessie en resultaat checker Q-MonitorProjectnaam: Kwaliteit in Beeld (KIB)Achtergrond opdracht: De volgende activiteiten behoren bij de werkzaamheden van de applicatie ontwikkelaar gelden (minimaal) : Kunnen opzetten van een applicatie architectuur Werken met een design patterns als MVVM en MVC Ontwerpen en coderen van de UI Ontwerpen en coderen van de back-end Analyseren en repareren van defects Database ontwerp, implementatie, conversies en scripts maken Technisch testen van de applicatie Uitvoeren van collegiale reviews Verzorgen van installaties (zoals het inrichten van servers met o.a. IIS e.d.) en het maken van release notes Kunnen aanpassen van Azure DevOps/TFS Builds en release automatiseringPresenteren tijdens sprint reviews Periodiek optreden als ScrummasterOrganisatorische context en cultuur:JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Bijzonderheden / extra toelichting:De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. 
staffing groep
13-07-2020 00:00