Senior adviseur huisvesting cluster bedrijfsvoering

Als senior adviseur huisvesting ben je de schakel tussen enerzijds het Rijksvastgoedbedrijf als eigenaar van de panden en anderzijds de organisaties (de rechtbank en andere inwonende partijen) als gebruiker van de panden. In deze functie ben je in staat om projecten op het gebied van huisvesting en facilitair te leiden of als voorzitter te fungeren van bijvoorbeeld klankbordgroepen van gebruikers. Een aantal belangrijke projecten die de komende periode op de agenda staan, zijn o.a groot onderhoud en renovatie publieke ruimtes van de locaties Groningen en Assen. Je bent in staat om klantwensen concreet te vertalen in producten of diensten en weet deze op een effectieve manier in te bedden in de organisatie. Je beheert het meerjaren onderhouds- en investeringsplan (MOIP) van RNN en je levert input voor de jaarlijkse huisvestingsbegroting en het investeringsplan. Je bent in staat om hierover op een juiste manier voorstellen aan het papier toe te vertrouwen voor het bestuur. Daarnaast doe je beleidsvoorstellen op de vakgebieden huisvesting en facilitair. Tenslotte ben je contactpersoon voor de eigenaar van het gebouw en ben je op de hoogte van de ontwikkelingen van enerzijds de gebouweigenaar (bijv. duurzaamheid, groot onderhoud) en de wensen van de gebruikers. Je bent in staat om de impact hiervan te beoordelen op de continuïteit van de bedrijfsvoering. De rechtbank vervult veelal de rol van concerndienstverlener aan de overige inwonende partijen. Van jou wordt verwacht dat de gemaakte afspraken worden gemonitord en dat hierover periodiek wordt gerapporteerd. BedrijfsvoeringHet cluster bedrijfsvoering voert werkzaamheden uit die ondersteunend zijn aan het primaire proces. De afdeling bestaat uit de teams planning & control, communicatie, personeel & organisatie, functioneel beheer, secretariaat, facilitair beheer, archief, veiligheid en het informatiecentrum. Team facilitairHet team facilitair draagt zorg voor facilitaire en huisvestingsaangelegenheden in en rondom rijksgebouwen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld gebouwbeheer, huisvestingvraagstukken, het beheer van technische installaties en post- en reprowerkzaamheden. 
staffing groep
13-07-2020 00:00