Senior business en informatie analist

Senior business en informatie analist met ervaring op het gebied van pricacy, security en identitficatie en authenticatie. Daarnaast ervaring in SCRUM en de Agile werkwijze in een lerende omgeving.Werkzaamheden:Analyseren, ontwerpen en beschrijven van processen inclusief de procesflows / processtappenAnalyseren van klantwensen en opstellen van programma van eisen en wensenMeewerken aan uitwerken van functionele wensen naar technische requirementsTechnische requirements kunnen vertalen naar business valueOndersteunen van Product Owner met backlog en sprint-ready maken van user storiesSamenwerken met devopsteam Afstemmen met ketenpartners, klanten en andere stakeholdersOpstellen voorwaarden en handleidingen gebruik informatiesystemenAchtergrond opdracht: Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt aan het verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. In de Rijksbrede plannen en ook in Europese Verordeningen is vastgesteld dat er gestandaardiseerde, veilige middelen moeten komen voor het vaststellen van digitale identiteiten en de bevoegdheid. Het Ministerie van EZK heeft hiervoor een generieke dienst ontwikkeld en breed ingezet binnen het Ministerie van EZK. Deze dienst bevat functionaliteit voor het authenticeren van burgers en bedrijven met gebruik van federatieve inlogmiddelen zoals DigiD, eHerkenning en eIDAS. De ambitie en doelstelling is, om naast het Ministerie van EZK ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te bedienen. Om o.a. deze uitdagende ambitie concreet te realiseren heeft het Ministerie van EZK een programma ingericht waarin in opdracht van VWS samengewerkt wordt aan dze ambitie met VWS, EZK en BZK op o.a. bestuurlijk, organisatorisch en technisch vlak.Naast het realiseren van verbeterde functionaliteit en het door ontwikkelen van deze generieke dienst, wordt er gewerkt aan het aansluiten van klanten op deze generieke dienst via een generiek aansluitproces en een dienstenorganisatie.Als business analist is het je taak om oa requirements te verzamelen. Een deel van deklanten en partners zitten in Den Haag en Utrecht. Als business analist heb je deels de vrijheid om eigen invulling te geven aan hoe de requirements verzameld worden, daarom is de de exacte frequentie niet te bepalen. Er zullen echter soms sessies in Den Haag of Utrecht worden ingepland waar dan verwacht wordt dat je aanwezig zult zijn.
staffing groep
13-07-2020 00:00