Senior juridisch adviseur privaatrecht

Beschrijving probleemstelling: Binnen het team Juridische Zaken zijn we op zoek naar een Senior juridisch adviseur privaatrechtBeschrijving behoefte:Als senior adviseur Juridische Zaken richt jij je voornamelijk op bedrijfsjuridisch werk. Het aanbod van werk is divers. Je kunt betrokken worden bij (infrastructurele) projecten en aanbestedingen maar ook bij innovatieve contracten, schadezaken, leidingwerken en samenwerkingsverbanden met private partijen en andere overheden. Je richt je op privacy gerelateerde zaken (met name verwerkersovereenkomsten) en afhankelijk van je kennis met IT-recht richt je je ook op IT-contracten. Je adviseert zowel aan het management als aan andere collega’s. Je signaleert ontwikkelingen en knelpunten en draagt daarvoor oplossingen aan.Beschrijving afdeling/team: Je maakt deel uit van een enthousiast en goed team Juridische Zaken, dat verantwoordelijk is voor de juridische advisering van Waternet. JZ is onderdeel van de afdeling Financiën en Control. JZ adviseert bedrijfsbreed aan alle onderdelen van Waternet en (de besturen van) waterschap AGV en de gemeente Amsterdam. Daarnaast behandelt JZ juridische procedures, zowel privaat- als publiekrechtelijk. Kernvraag voor JZ is bedrijfsdoelen realiseren binnen de juridische kaders. JZ bestaat uit 15 vaste medewerkers, die zich met uiteenlopende taken bezig houden. Jij maakt deel uit van het cluster dat zich met name richt op bedrijfsjuridisch werk.
staffing groep
13-07-2020 00:00