EBS Oracle tester

Team EBS is op zoek naar een ervaren EBS-Oracle-tester. De werkzaamheden omvatten procesverantwoordelijkheid voor testvoorbereiding en -uitvoering.De Tester, heeft de volgende taken:Testvoorbereiding (formulering use-cases, testplan, testspecificaties,testscripts, testdata, et cetera én definitie testomgeving(en), testdata en testhulpmiddelen)Testuitvoering en testevaluatie (uitvoering van systeem-, acceptatie-,integratie-, regressietesten,formulering testrapporten, afgifte vrijgaveadvies, beheer testware, et cetera)Beoordelingen opleveringen: opleveringen tegen technische standaarden, ontwerpen en overige afspraken houdenGestructureerd werken volgens DICTU brede werkprocessen en tooling en daarop beoordelenAnalyses van opdrachten tbv risicoanalyse/impactanalyse, ook t.a.v. andere diensten in EBS-landschapBijhouden en bijwerken van testgevallenSchrijven van vrijgaveadviezenVastleggen van project voortgangAchtergrond opdracht: Voor de opdrachten van het EBS-landschap, zowel Beheer als Project, wordt een senior EBS tester gevraagd. Belangrijk hierbij is de materiekennis én technische kennis van EBS en de vaardigheden van een tester. Het EBS-landschap bevat meerdere diensten van EZK / LNV op 1 EBS single instance, waardoor er afhankelijkheden tussen diensten zijn. Ook zijn er koppelingen d.m.v. SOA naar andere EZ-systemen. Verder worden er financiële applicaties als APRO gebruikt.Binnen de DevOps teams gaat het om het afhandelen van changes en incidenten. Ook zullen testscripts moeten worden bijgewerkt met de informatie van afgeronde projecten/wijzigingen. In de teams wordt input geleverd voor kwaliteit-/testaanpak en worden systeem-, functionele-, en gebruikersacceptatietesten uitgevoerd. Er wordt gewerkt met Agile/Scrum methodieken in een op DevOps georiënteerde organisatie.De werkzaamheden worden binnen het EBS-testeam in Den Haag (locatie B73) uitgevoerd.
staffing groep
14-07-2020 00:00