Senior projectleider

Onze opdrachtgever publiceert van alle decentrale overheden de regelgeving. De invoerapplicatie waarmee dat gebeurt is recentelijk vervangen. In 2019 is een project gestart om het portaal waarop geconsolideerde regelgeving getoond wordt (https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving) te vervangen. Hiervoor dienen diverse teams werkzaamheden te verrichten; het aanleverformaat wordt aangepast, er worden aanpassingen gedaan in de publicatieketen, de regelgeving wordt anders opgeslagen en er wordt een nieuw portaal ontwikkeld. Er is behoefte aan inzet van een projectleider die op operationeel en tactisch niveau zorgt voor een goede samenwerking van de productteams. Om mee te kunnen bewegen is ervaring als business analist gewenst, de technische en operationele implicaties van veranderingen zullen niet altijd vooraf bekend zijn en moeten door de projectleider ingeschat kunnen worden. Affiniteit met functioneel beheer voor vragen vanuit gebruikers is een waardevolle toevoeging. Onze opdrachtgever wil verbeteringen doorvoeren om zowel de kwaliteit van de software als de kwaliteit van het ontwikkelproces naar een hoger niveau te tillen. Met het gebruik van de Agile ontwikkelmethodiek wil men hiervoor een belangrijke randvoorwaarde invullen. Goed kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair scrum-team in een multi-stakeholder omgeving en ervaring met het werken in een Agile omgeving, zijn belangrijke vereisten.De projectleider werkt nauw samen met de verschillende teams die meewerken aan de portal en de omgevingswet bij onze klant. De projecten binnen onze klant worden uitgevoerd conform de SAFe methodiek met als doel de voorwaarden van kwaliteit, tijd, budget en scope te realiseren. De projectmanager signaleert risico’s en weet de organisatie mee te nemen in oplossingen voor deze risico’s. De opdracht aan de projectleider behelst:A. zorgdragen voor de projectbeheersing in termen van scope, tijd, geld, risico’s, informatie, organisatie en samenwerking;B. Borgen dat documentatie betreffende de omgevingswet op CVDR portaal komen en planning afstemmen met verschillende partijen in een dynamische omgeving. Taken en verantwoordelijkheden:Het toezien op de uitvoeren van het projectplan, monitoren van activiteiten, bijsturen (indien nodig) en het afstemmen van projectvoortgang met de scrumteams en de opdrachtgever;Het evalueren van de livegang van het project;Het borgen dat omgevingswetdocumentatie beschikbaar komt via de portal;Het opstellen van de planning van de livegang;Het meedenken over technische oplossingsrichtingen;Het opstellen en bespreken van project- en voortgangsrapportages;Het signaleren (en hierop acteren) van risico’s, kansen, vertragingen en bedreigingenHet acteren op vragen vanuit de organisatie;
staffing groep
14-07-2020 00:00