Trainer/opleider

Wij zoeken een trainer / opleider die voor diverse trajecten (waaronder het project Digitaal Werk Dossier) de organisatorische verandering ondersteunt op het gebied van kennisoverdracht, begeleiding en het geven van trainingen en opleidingen in diverse verschijningsvormen. Adviseert projectleiders/implementatiemanager/teamleiders over de in te zetten leeractiviteitenMaakt een opleidingsplanSpart en stemt gekozen opleidingsplan af met collega’s van de Vakgroep Leren & OntwikkelenKiest voor een aanpak die aansluit bij de gekozen kaders en richtlijnen die opgesteld zijn door de vakgroep Leren & Ontwikkelen. Ontwikkelt en beheert de leeractiviteiten Geeft demo’s, trainingen, workshopsMaakt zich de werkprocessen van de eindgebruiker eigenAchtergrond opdracht: De trainer / opleider is werkzaam voor onder andere het project Digitaal Werkdossier (DWD). Dit project zorgt voor de de nieuwe dossierbewerker voor rechters en juridisch medewerkers. DWD vervangt op termijn de bestaande zaaksdossierviewers in de rechtsgebieden bestuur, civiel en straf. Daarnaast zijn er diverse andere trajecten rond met name digitaliserening waarbij opleidingsvragen spelen.
staffing groep
14-07-2020 00:00