Installateur 16X

Deze opdracht wordt als volgt omschreven: Het Ministerie van Defensie heeft op korte termijn behoefte aan een Installatieteam – 16 (tal) Installateurs.Functieomschrijving Installatie Team De werkzaamheden voor het project 3D-Defensiebreed worden uitgevoerd binnen het JIVC van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Het project behelst de uitrol van een draadloze IT Infrastructuur (Wifi) bij de Defensieonderdelen. Werkzaamheden Installatie Team Het aanleggen van UTP bekabeling en afwerken hiervan op RJ45 outlets, welke in te bouwen boven de systeemplafonds daar waar de WAP's (Wireless Access Points) moeten komen te hangen en in de patchkast daar waar de switch hangt. Het ophangen van de WAP, het patchen van de WAP en het patchen op de poort van de switch. Het aanbrengen van labels op kabels en andere netwerkcomponenten. Het testen van de WAP. Het bijwerken van de plattegrond(en) door het intekenen van o.a. de outlets. Het certificeren van het netwerk door het meten van de bekabeling met een Fluke-meter en certificeren van het wifi signaal door middel van een Ekahau meting. Het bijwerken van de administratie en aanleveren bij projectbureau.Uitgangspunten voor het uitvoeren van de werkzaamheden Het team bestaat uit 16 personen (= een volledig team). 5 van de 16 personen treden op als meewerkend voorman en 1 van de 16 personen treedt op als voorman. Het team wordt door 1 leverancier aangeboden. Het team dient afkomstig te zijn van een Installatiebureau welke netwerken van het merk MMC (MultiMediaConnect) kan en mag certificeren. Certificering wordt afgegeven aan het bureau welke de installatie heeft verricht. Er dient voor (door) elk teamlid een CV te worden ingediend. Elk teamlid dient te voldoen aan de eisen. Indien niet duidelijk uit het CV blijkt dat aan één van onderstaande eisen wordt voldaan, wordt het desbetreffende team (in zijn geheel) uitgesloten. Behoeftesteller behoudt zich het recht toe om bronnen, zoals social media, te raadplegen ter toetsing van het CV. Iedere kandidaat zal individueel beoordeeld worden op basis van de wensen, de beoordeling van het totale team vindt plaats op basis van het gemiddelde van alle kandidaten. Flexibiliteit bij vervanging (vakantie, verlof en vertrek) ligt bij de behoeftesteller. Binnen 5 werkdagen wordt vervanging verzorgd door aanbieding van een vervangende kandidaat van gelijkwaardig niveau. Beoordeling hiervan is aan de behoeftesteller. Om continuïteit in het team te waarborgen en het aantal wisselingen te beperken, zijn de kosten voor vervanging ten laste van de leverancier. De eerste 10 dagen dat de nieuwe kandidaat ingewerkt wordt zullen niet worden vergoed door behoeftesteller. Screeningsniveau Het team kan, onder voorbehoud van akkoord, starten zodra een ieder in het bezit is van een VOG. De (meewerkend) voorman(en) zullen VGB gescreend moeten worden. Standplaats Het werkgebied betreft heel Nederland en de planning is vooraf niet bekend. Planning en toewijzing teams aan locaties wordt door behoeftesteller gedaan. Leverancier heeft hier geen invloed opAchtergrond opdrachtVan belang is dat Wifi breed binnen Defensie beschikbaar komt. Het 3D project heeft tot doel het binnen 1 jaar realiseren van een Defensiebrede Wifi-infrastructuur en bestaat uit meerdere deelprojectteams en een projectbureau. De installateurs zullen binnen de projectorganisatie ingezet worden op werkzaamheden t.b.v. het aanleggen van het fysieke deel van de Wifi-netwerk InfrastructuurOrganisatorische context en cultuurJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverdBijzonderheden / extra toelichtingDe mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzig
staffing groep
24-07-2020 00:00