Senior tester

Dictu zoekt voor het nieuwbouwproject TVS 4.0 (Toegangverleningservice) een senior tester.Voor het ontwikkelteam van TVS 4.0, zijn we op zoek naar die tester waarbij kwaliteit opleveren het belangrijkste is. Je bent bekend met het test en ontwikkelproces, en je komt zelf met verbeter voorstellen. Je gaat actief opzoek naar informatie. Je duikt graag in de specificaties en de software om het systeem te begrijpen en de bugs eruit te halen. Je daagt de ontwikkelaars en het team uit om zo tot betere software te komen. Je hebt een gezond wantrouwen in elke oplevering. Je hebt affiniteit met testautomatisering, maar voor jou is het belangrijk om eerst goed te begrijpen wat je aan het testen bent voordat je het wilt gaan automatiseren.Waar kom je terecht?Het team bestaat uit 14 waarvan 3 andere testers. De testen worden daar waar mogelijk geautomatiseerd. Je zult veel nauw samen moeten werken met de ontwikkelaars. Grote delen van de applicatie en de testtools zijn gebaseerd op Java.Je werkzaamheden zullen bestaan uit de volgende componenten:Testen en testgevallen bepalen en uitwerkenUitvoeren van testen; dan wel handmatig of geautomatiseerd(Ondersteunen bij) opzetten automatisch testen van releases.Vastleggen/rapporteren over uitgevoerde testen.Achtergrond:Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt aan het verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. In de Rijksbrede plannen en ook in Europese Verordeningen is vastgesteld dat er gestandaardiseerde, veilige middelen moeten komen voor het vaststellen van digitale identiteiten en de bevoegdheid. Het Ministerie van EZK heeft hiervoor een generieke dienst ontwikkeld en breed ingezet binnen het Ministerie van EZK. Deze dienst bevat functionaliteit voor het authenticeren van burgers en bedrijven met gebruik van federatieve inlogmiddelen zoals DigiD, eHerkenning en eIDAS.De ambitie en doelstelling is, om naast het Ministerie van EZK ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te bedienen. Om o.a. deze uitdagende ambitie concreet te realiseren heeft het Ministerie van EZK een programma ingericht waarin in opdracht van VWS samengewerkt wordt aan deze ambitie met VWS, EZK en BZK op o.a. bestuurlijk, organisatorisch en technisch vlak. Naast het realiseren van verbeterde functionaliteit en het door ontwikkelen van deze generieke dienst, wordt er gewerkt aan het aansluiten van klanten op deze generieke dienst via een generiek aansluitproces en een dienstenorganisatie.We zijn niet op zoek naar testmanagers of testcoördinatoren. We zoeken de ouderwetse hands-on tester.
staffing groep
28-07-2020 00:00