Project Management Officer

Om de veranderopdracht van de Directie IV aan te sturen, te zorgen voor overzicht & inzicht én monitoring van diverse op te starten en al lopende acties van de Directie IV, zoekt adIV een tweetal Project Management Officer (PMO) die:− ondersteunt bij het inrichten van een programmastructuur samen met een bestuurlijk verantwoordelijk manager;− de reguliere afstemming met adIV, de changeboard en de verandertafels organiseert;− de afstemming organiseert met het programmamanagementteam van de CD IV&D;− ondersteuning uitvoert richting voor de de Directie IV voor spoor 2, spoor 4 en spoor 5;− de aansturing coordineerd en uitvoert op de diverse lopende verbeteracties, inclusief de acties die niet aan een specifiek spoor zijn gekoppeld maar worden opgestart vanuit de centrale (regie-)tafel;Van de PMO-ers wordt gevraagd om de verantwoordelijk Algemeen Project manager te helpen de organisatie zo neer te zetten, dat eind 2020 de gehele organisatie overgedragen kan worden aan de verantwoordelijke interne manager(s) en medewerkers. Een belangrijk deel van het werk is dan ook het neerzetten van de organisatie en het overdraagbaar maken van de inrichting voor het einde van het jaar. LET OP: We vragen van de Project Management Officer(s) niet enkel kennis in het opzetten en managen van programma's, maar tevens te adviseren op gebied van strategische, bestuurlijke én veranderkundige aspecten en het versterken van de intrinsieke motivatie van de betrokkenen. Daarbij behoort dat je bekend bent met cooachende competenties, omdat wij verwachten dat je niet enkel komt helpen en ondersteunen maar ook kennis overdraagt aan eigen medewerkers.ToelichtingPortfoliomanagement is een relatief nieuw taakgebied. De meeste organisaties die met portfoliomanagement houden zich vooral bezig met PPM (project portfoliomanagement).Een portfoliomanager is in dat geval iemand die een portfolio van project monitort en het management daarover rapporteert. Indien gewenst kan de portfoliomanager ook adviezen opstellen.Achtergrond opdrachtDe Directie IV is recentelijk gestart met de uitvoering van een uitgebreid verbeterprogramma. De impuls daarvan komt vanuit de rapporten van toezichthouders en adviesbureaus die onderzoek deden bij de Belastingdienst. De rapporten van KPMG en EY (zie kamerstukken) zijn daarvan het meest bekend, maar ook rapporten van BIT, ADR en ARK zijn een bron van verdere acties tot verbetering. Op basis van de EY en KPMG plannen is op het niveau van de Concerndirectie IV&D een stuurgroep ingericht, bestaande uit 5 sporen (resp 1. portfoliomanagement, 2. Bedrijfvoering en CTO functie Directie IV, 3. Ketens, 4. Resultaatgericht sturen, 5 Life Cycle management). Spoor 2, 4 en 5 worden uitgevoerd door de Directie IV. De BD-brede stuurgroep wordt ondersteund door; de aan te stellen Algemeen Project Manager en twee Project Management Officers, en monitort de uitvoering van de KPMG- en EY verbeteracties aan de hand van PvA's, statusrapportages en een risclog. Binnen de Directie IV wordt voor een bredere programmatische aanpak gekozen via 5 veranderlijnen. De Verbeteracties landen daardoor in een bredere context waarmee de Directie een stap voorwaarts kan zetten. De verandering vindt plaats op basis van de thema's Bedrijfsvoering, Technologie, Cultuur, Organisatie en Uitvoering. Het MT van de Directie IV functioneert als regietafel, en laat zich adviseren door een change board. De thema's worden bestuurd aan verandertafels aan de hand van visual management vanuit de Obeya aanpak.
staffing groep
30-07-2020 00:00