Business analist

Als business analist pilots draag je zorg voor het succesvol beproeven van nieuwe IV functionaliteiten binnen de IND organisatie na go-live. Het gaat om nieuwe e-diensten voor klanten van de IND en digitalisering/automatisering van de primaire processen. Je bent verantwoordelijk voor de procesmatige en inhoudelijke coordinatie van meerdere parallele pilots binnen de gebruikersorganisatie. Je zet pilots op, organiseert ze, voert ze uit en zorgt voor overdracht. Samen met klanten en medewerkers beoordeel je nieuwe IV producten op kritieke aspecten als kwaliteit, doelmatigheid, beheerbaarheid en gebruikerstevredenheid. Je brengt adviezen uit over verbetering van het ontwikkelde product en de randvoorwaarden c.q. aanpak voor succesvolle implementatie. Je rapporteert aan de implementatiemanager middels evaluatierapporten.Achtergrond opdrachtDe IND werkt naar aanleiding van haar ambities, datastrategie en knelpunten in het huidige IV - en ICT-landschap, doelgericht en stapgewijs, toe naar een nieuwe data- gedreven en informatiegestuurd werken. Middels een agile voortbrengingsproces wordt er kortcyclisch business- en klantwaarde geleverd in de vorm van gedigitaliseerde functies in de procesketens van de IND. De IND directies hebben behoefte aan ondersteuning op de verandering in de vorm van proeftuin / pilot begeleiding met de gebruikersorganisatie en het lijnmanagementOrganisatorische context en cultuurDe afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijenDe IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuurDe IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid
staffing groep
31-07-2020 00:00