Business consultant

Als business consultant ondersteun je DUO bij de implementatie van een nieuw autorisatiemodel gebaseerd op RBAC. Jouw aandachtsgebied betreft vooral de governance van IAM binnen DUO. Daarnaast ondersteun je DUO in het gebruik van de projecttool Big Picture en past daar waar nodig de functionaliteiten van de tool aan op de specifieke wensen van DUOAchtergrond opdrachtDUO is bezig met het implementeren van een nieuw autorisatiemodel gebaseerd op RBAC met bijhorende tooling en processen. Het huidige autorisatiemodel past niet meer bij de huidige DUO-organisatie en is aan vervanging toe.
staffing groep
31-07-2020 00:00