Business Consultant

Beschrijving directie/afdelingGezamenlijk met de directies Operatie en Technologie, vormt de directie Strategie en Middelen de Justitiële Informatiedienst. Onder deze laatste directie valt tevens het cluster Privacy.Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doelDe business consultant zal binnen het cluster Privacy van de Justid werkzaamheden uitvoeren in samenwerking met de privacy officer. Functiebenaming en beschrijving werkzaamhedenHet adviseren over en coördineren van het proces om te komen tot een strategie en jaarplanning voor de inrichting van een privacy platform in de strafrechtsketen Het toetsen en beoordelen van de diverse gegevensuitwisselingen- en stromen en de koppelingen tussen de verschillende applicaties van de ketenpartners Borgen dat een privacy toets plaatsvind in de ketenbrede projecten Het vormgeven van de processen daaromtrent en het (mede) zorgdragen voor afstemming met de andere privacy officers van de strafrechtsketen Het toetsen en beoordelen van de ketenwerkprocessen in het kader van privacy Het opstellen van concept beleidsdocumenten en privacy standpunten ten behoeve van het privacy platform Het uitvoeren van onderzoek naar privacyvraagstukken en het aandragen van informatie daaromtrent Het opstellen van (concept) beleidsstukken Het voeren van overleg en afstemmen met de privacy officers over de verdeling van onderwerpsgebieden van privacy Het bewaken van de uitvoering van gevraagde inzet op voorstaande (verdeelde) onderwerpen
staffing groep
31-07-2020 00:00