Infrastructuurarchitect

Als ervaren Infrastructuurarchitect stel jij (of beoordeel je) - binnen gedefinieerde en ook te definiëren kaders – project(start)architecturen op voor automatisering vraagstukken,. . Advies infrastructuur op tactisch niveau.Bandbreedtebeheersing van verkeer op IND WAN.Doorvoeren van wijzigingen infrastructuur bij leveranciers en ketenpartners.Impactanalyses.Planmatig/projectmatige werkzaamheden welke gerelateerd zijn aan netwerkdiensten.Gedelegeerd opdrachtgever voor projecten uitgevoerd door onze leveranciers.Advies telecommunicatie architectuur in relatie tot netwerkdiensten.Deelname aan (project)overleg, zowel met interne medewerkers als leveranciers en ketenpartnersAchtergrond opdrachtDe IND heeft zich voor de komende jaren een stevige ambitie gesteld om de informatievoorziening onder architectuur naar ‘next level’ te brengen. De afdelingen IV-Ontwikkeling en IV Beheer hebben in het realiseren van die ambitie een sleutelrol. Wij voeren deze onder architectuur uit met gebruikmaking van hedendaagse hulpmiddelen en bij deze tijd passende werkwijzen, zoals Agile/Scrum en DevOps.Als resultaatgerichte Infrastructuurarchitect draag jij, ook in projectverband, bij aan de technologische vernieuwingen op het gebied van informatievoorziening. Het werken onder architectuur is binnen de IND een lopende ontwikkeling waar vanuit verschillende organisatielagen in samenwerking en in samenhang de architectuurfunctie van de IND geprofessionaliseerd wordt. Met jouw kennis van architecturen en de hiermee opgedane ervaring en inzichten werk je nadrukkelijk mee aan het voortschrijdend vormgeven en inrichten van de IND architectuurfunctie. Dit raakt aan gebruikte dan wel in te zetten methoden en technieken, processen en producten van architectuur, en middelen waarmee gewerkt wordt.Organisatorische context en cultuurDe afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijenDe IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid
staffing groep
31-07-2020 00:00