JAVA ontwikkelaar

De medewerker dient bestaande Java programmatuur in beheer te nemen en geschikt te maken voor een nieuw applicatie- en integratielandschap. De medewerker dient bij oplevering de programmatuur en het beheer ervan zodanig over te dragen aan de bestaande organisatie dat deze het beheer en onderhoud vervolgens zelf kan doen.Achtergrond opdrachtVoor de visserijregelgeving handelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aanvragen en registraties af. De ICT-systemen waarmee we die afhandelen, worden vernieuwd. Dit gebeurt met subsidie vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).Met de vernieuwde ICT-systemen willen we onze dienstverlening verbeteren en blijven voldoen aan Europese wet- en regelgeving. Het Team Uitvoering Visserijregelingen (VIR) van RVO.nl blijft als toezichthouder van de Nederlandse visserijwateren actief werken aan een effectievere controle en uitvoering van zijn taken.
staffing groep
31-07-2020 00:00