Netwerk Engineer

Het team Field Services Infra bestaat uit +/- 30 medewerkers die uitvoering geven aan het realiseren en leveren van de Defensie netwerkinfrastructuur op alle binnen- en buitenlandse (klant) locaties waar de netwerkapparatuur staat opgesteld. De afdeling bestaat uit een binnendienst waar de planning en coördinatie plaatsvindt en een buitendienst. De functie valt onder de buitendienst en heeft een landelijk uitrijdend karakter. Werkzaamheden worden dagelijks uitgevoerd in de netwerkruimtes op globaal 4000 locaties om o.a. incidenten op te lossen, wijzigingen en lifecycle management activiteiten uit te voeren aan het Defensie netwerk.Wat vragen we: je hebt een groot dosis doorzettingsvermogen en laat je niet snel van je stuk brengen; je bent een teamplayer maar kunt ook prima zelfstandig aan de slag; je bent goed georganiseerd en zorgt ervoor dat je dienstauto altijd op orde is en auto-voorraad compleet; je communiceert helder en duidelijk in woord en geschrift; bent stipt, nauwkeurig en doortastend; je bent bereid om te reizen door heel Nederland; Je bent bereid de bedrijfskleding te dragen; Je bent fysiek in staat om licht tilwerk te verrichten, bijvoorbeeld in geval van installatiewerkzaamheden; Je moet bereid zijn om in consignatiediensten te worden ingedeeld en vanuit die dienst voor werkzaamheden opgeroepen te worden. Achtergrond opdrachtDe sectie Netwerken ontwerpt, realiseert en beheert uiteenlopende netwerken welke 24/7 worden ondersteund, waar ter wereld de eindgebruiker zich ook bevindt. Aan het netwerk zijn op meer dan 300 locaties zowel bekabelde als draadloze uitlopers gekoppeld inclusief koppelingen met datacenters.Organisatorische context en cultuurJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. De afdeling Generieke IT & Infrastructuur (GIT&Infra) vervult hierin een onmisbare rol. Zij levert informatie- en communicatietechnologie waar elke Defensiemedewerker elke dag mee te maken heeft, op (inter)nationale Defensielocaties, maar zeker ook daarbuiten. Zo beheert GIT&Infra meer dan 30.000 VDI-werkplekken, 16.200 devices aangesloten op Mobile Device Management, ankerstations en operationele Satcomlinken. Om dat te kunnen, hebben wij hebben wij onder andere eigen datacenters en een eigen netwerk. We hechten bovendien veel waarde aan flexibiliteit en efficiëntie. Daarom werken we zoveel mogelijk met standaardbouwstenen. We leveren, kortom, de beste robuuste infrastructuur voor Defensie! De Sectie Netwerken is onderdeel van de afdeling GIT&Infra. Bijzonderheden / extra toelichtingEen veiligheidsscreening door de MIVD is onderdeel van het proces en een vereiste om te mogen starten. In deze rol kan de situatie zich voordoen dat de kandidaat gevraagd wordt om standby/consignatie diensten te draaien. De inschatting is dat dit ongeveer 7 aanééngesloten nachten per 20 weken zal zijn. Het betreft 118 uur per week. Omdat (ongeveer) 1x per 20 weken een dienst mogelijk is komt dit uit op maximaal 354 uur per jaar. Een vergoeding voor dienstreizen tijdens consignatiediensten is inbegrepen in het tarief. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen.
staffing groep
31-07-2020 00:00