Projectmanager implementatie

Als projectmanager implementatie draag je zorg voor het succesvol beproeven en implementeren van nieuwe IV functionaliteiten binnen de IND organisatie met als doel de acceptatie en batenrealisatie te beorderenJe bent verantwoordelijk voor de uitvoering van proeftuinen bij de gebruikersorganisatie, tijdige oplevering van productevalaties en het vanuit organisatie/gebruikersoogpunt doen van aanbevelingen voor productoptimalisatie en implementatie. Daarbij geef je leiding aan een team van 2-3 proeftuin coordinatorenJe bent verantwoordelijk voor de projectmatige realisatie van alle producten en randvoorwaarden die het lijnmanagement van de directie RVN nodig heeft om de nieuwe IV functies op een beheerste wijze te laten landen binnen de gebruikersorganisatie, door de klant en medewerker te laten accepteren en het gebruik door de klant en medewerker op te laten schalen. In deze rol jaag je de implementatie aan en ben je primaire sparringpartner voor het MT en management van RVNAchtergrond opdrachtDe IND werkt naar aanleiding van haar ambities, datastrategie en knelpunten in het huidige IV - en ICT-landschap, doelgericht en stapgewijs, toe naar een nieuwe data- gedreven en informatiegestuurd werken. Middels een agile voortbrengingsproces wordt er kortcyclisch business- en klantwaarde geleverd in de vorm van gedigitaliseerde functies in de procesketens van de IND. Het gaat specifiek om nieuwe e-diensten voor klanten voor de IND en voor de directie RVN (Regulier Verblijn en Nederlanderschap) om digitalisering/automatisering van hun primaire processen. Er bestaat sterke behoefte aan ondersteuning op de veranderingen in de vorm van- Proeftuinbegeleiding: Samen met medewerkers en operationeel managers en/of klanten nieuwe IV-functies beoordelen op kwaliteit en impact - Implementatiemanagement: Faciliteren en stimuleren van de adoptie van nieuwe IV-functies binnen de werkprocessen.Organisatorische context en cultuurDe afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijenDe IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuurDe IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid
staffing groep
31-07-2020 00:00