Medior implementatiebegeleider

Project: implementeren van Zelfbediening in de inrichtingen. 2 deling taken:Begeleiden van de implementatie en inbedding van ZBJ onderdelen, zowel in de PI’s (dus begeleiden van gedetineerden en van medewerkers) 2/3Ondersteunen bij uitvoeren en vastleggen van metingen en evaluatie resultaten. Beschrijven opgehaalde toetsingsresultaten.Bijdrage leveren aan het formuleren van een plan voor het vervolg van de pilot ZBJ. 1/3 Hieronder wat aanvullende informatie over de werkzaamheden:Betrokken inrichtingen (we gaan je dus vragen om daar op locatie te werken)PI DordrechtPI LelystadJJI de Hunnerberg (Nijmegen) In 2021 wordt een plan gemaakt om meer PI’s te laten werken met ZBJ.Doelgroepen: gedetineerden = Justitiabelen ZBJ is in de pilotfase bruikbaar voor deze justitiabelen- doelgroepen. Deze bestaat voor een deel uit: (licht) verstandelijk beperkten • digibeten • anderstaligen laag geletterden Een justitiabele krijgt een tablet op cel. Wat hij daarmee kan doen ligt aan zijn profiel. Er zijn divisie - (Jeugd, Gevangeniswezen, Huis van bewaring, TBS) en PI-specifieke profielen. Is het een jeugdige of arrestant? Is er sprake van beperking? Dat bepaalt welke apps en functies op de tablet een justitiabele kan gebruiken. We gaan je vragen om in de inrichtingen, op de afdelingen (in aanwezigheid van het personeel) uitleg te geven aan gedetineerden, controle van de tablets etc uit te voeren. Bij functies voor de justitiabelen: wat staat er op de tablet?: E-formulieren/digitale aanvragen Gespreksapp (verzoekbriefje) Boodschappen, Winkel Bezoekplanning E-learning Coldcase kalender Saldo app: inzage saldo en mutaties 
staffing groep
03-08-2020 00:00