Security Specialist

Als Security Specialist adviseer je op strategisch-tactisch niveau op het gebied van informatiebeveiliging. Je ontwikkelt beleid en kaders en controleert de naleving daarvan. Hiermee stel je DICTU in staat betrouwbare IT-diensten te verlenen. De nadruk ligt op het sturen op Governance, Risicomanagement en Compliance van informatiebeveiliging binnen DICTU. Met afgewogen adviezen draag je bij aan zorgvuldige besluitvorming over informatiebeveiligingsbeleid, ISO27001, BIO en DIGID implementatie.We zoeken een verbindende schrijver van beleidstukken.In de aanloop naar de externe audit zullen diverse beleidsstukken (Integraalbeleid, Besturingsmodel, IB-organisatie) moeten worden vernieuwd. In verband met de grote organisatorische ontwikkelingen en het herzien van de governance is er dit jaar meer nodig dan wat kleine aanpassingen hier en daar. Daarbij is het grootste effect van deze stukken wanneer in de ontwikkeling ervan zoveel mogelijk stakeholders worden meegenomen in de richting die we op willen zodat er meteen draagvlak voor de implementatie wordt gecreëerd/ ervoor gezorgd kan worden dat er tijdens de ontwikkeling al zoveel mogelijk geëxperimenteerd kan worden/al gewerkt kan worden volgens het nieuwe beleid. Hiervoor is naast een gemakkelijke pen ook iemand nodig die het gesprek kan aangaan op strategisch en tactisch niveau.Voor het verder uitwerken van de risico’s ten behoeve van de uitrol van het volwassenheidsmodel ten behoeve van de sturing op risico’s is er iemand nodig die hierbij kan ondersteunen. Daarbij is iemand nodig die bekend is met de risicomethodiek van COBIT en de ISO 27001 goed kent, of zich daar in korte tijd in kan verdiepen.Kennis en ervaring met : PKI, sleutelbeheer, IAM, provisioning, Windows AD, Oracle. Architectuur van Identity en access management binnen Enterprise omgevingen i.c.m. dienstverlening
staffing groep
03-08-2020 00:00