Senior tester 2FTE

Voor het Team Technische Ondersteuning zijn we op zoek naar twee Senior testers met veel kennis van en ervaring met performancetesten en performanceanalyse (vanaf nu Specialist performancetesten). Beide specialisten performancetesten worden ingezet voor het programma Digitale Snelweg Douane (DSD).Van de Specialist performancetesten wordt het volgende verwacht: - Het ontwerpen van diverse soorten performancetesten- Scripten van testcases met performance testtools, zoals JMeter of vergelijkbare tooling- Intake van test/acceptatie omgeving- Inrichten van loadmodellen, simuleren van load- uitvoeren van de geautomatiseerde testen, analyseren van de resultaten en opstellen van een rapportage;- gerealiseerde testen overdragen en borgen in de ontwikkelteams- pro-actief adviseren van ontwikkelteams mbt performance verbeteringenDe daadwerkelijke performance testen zullen bij uitzondering worden uitgevoerd in de avonduren en/of het weekend.ToelichtingVeel nieuwe systemen zijn momenteel opgebouwd uit bouwstenen of zijn standaardapplicaties waarvan de parameters zodanig zijn ingesteld dat de standaardapplicatie geschikt wordt gemaakt voor een specifieke situatie. De betrokkenheid van (eind)gebruikers en de wijze van testen zijn hierop aangepast. Daarnaast is door de invoering van Agile Scrum en Test Driven Development veel meer de nadruk komen te liggen op zoveel mogelijk geautomatiseerde testen door de systemen zelf. De laatste ontwikkelingen in testmanagement liggen op de vlak van testengineeringAchtergrond opdrachtAchtergrond: Vanuit DWU (Douane Wetboek van de Unie) en vanuit E-commerce wordt een aanzienlijke toename in het te verwerken berichtenvolume verwacht voor de Douane systemen. Om vast te kunnen stellen of deze verwachte aantallen verwerkt kunnen worden is een traject gestart om de performance van een aantal Douane IT-systemen te analyseren en waar nodig te verbeteren.Douane heeft gekozen om alle betrokken partijen van de Douane- IV voorzieningen te plaatsen binnen 1 organisatievorm, waarbij gebruik gemaakt wordt van SAFe en Agile principes en de Scrum werkwijze.De voortbrenging van de Douane applicaties is georganiseerd in drie procesketens met in totaal 17 Agile teams. Het Team Technisch Ondersteuning is geen regulier scrumteam. In feite is het TTO een vorm van een System team. Team TTO levert met 12 fte de technische ondersteuning van de voortbrengingsteams. De infrastructuur waarop de Douane applicaties gehost is wordt geleverd door het organisatie onderdeel DCS.
staffing groep
03-08-2020 00:00