Tactische Functioneel beheerder

Het project HKT-T Risicotaxatie heeft als doel een eenduidig risicotaxatie instrument op te leveren, ingericht in het systeem Questmanager. HKT-R is een instrument waarmee risico’s gescoord kunnen worden, om te beoordelen of een justitiabele veilig op verlof kan, of kan terugkeren naar de samenleving. De scores worden door zorgprofessionals ingevoerd aan de hand van wetenschappelijk ontwikkelde en vastgestelde vragenlijsten. Jij zorgt samen met een collega functioneel beheerder en in overleg met de projectleider voor het opzetten en inrichten van het functioneel beheer zoals dat bij DJI gebruikelijk is. Het doel is om na het project het functioneel beheer over te dragen aan de afdeling Functioneel Beheer. In deze rol is het heel belangrijk dat je ervaring hebt met communicatie met de doelgroep, de zorgprofessionals.Achtergrond opdrachtEen functioneel beheerder verzorgt voor DJI het optimaal, tijdig en zo efficiënt mogelijk ondersteunen van de bedrijfsprocessen d.m.v. informatievoorziening. Binnen deze functie zijn de volgende kerntaken te benoemen: gebruiksbeheer (gebruikersondersteuning, verzorgen van handleidingen, begeleiden van acceptatietesten door gebruikers) en wijzigingenbeheer (adviseren van de gebruikersorganisatie, opstellen van functionele specificaties, in beheer nemen van applicaties). Een functioneel beheerder is werkzaam op het scharnierpunt van business en ICT en zorgt ervoor dat d.m.v. informatievoorziening vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Tevens heeft een functioneel beheerder een rol bij maken van afspraken met de leverancier over de dienstverlening en de sturing op de gemaakte afspraken. Een functioneel beheerder stelt periodiek een voortgangsrapportage voor de opdrachtgever samen.
staffing groep
03-08-2020 00:00