202007A316 Scrum Master

Het scrum team waarvoor een scrummaster wordt gezocht is in opbouw en moet de komende maanden nieuwe applicaties in beheer nemen. Tevens zal gezorgd moeten worden voor een uitbreiding in menskracht van het scrumteam en zal de DICTU way of work geimplementeerd moeten worden. De diensten worden geleverd via de Directie Bedrijvsvoering aan het ministerie van EZK en LNV.Een scrum master heeft als belangrijkste taak het scrumteam optimaal te laten presteren. Hiervoor ziet de scrum master erop toe dat de regels van de scrummethodiek worden gevolgd en enthousiasmeert hij of zij het team om volgens de methodiek te werken. Lopen de teamleden ergens tegenaan? Dan is het aan de scrum master de knelpunten op te lossen, zodat het team zich volledig kan focussen op het project en er geen onnodige vertraging wordt opgelopen. Belangrijke uitgangspunten van scrum zijn dat het een team snel moet kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Hiervoor is het essentieel dat teamleden in hun kracht worden gezet en samenwerken, met dezelfde intentie en hetzelfde doel voor ogen.
staffing groep
04-08-2020 00:00