202008A007 Functioneel Beheerder

Momenteel werkt RVO hard aan vernieuwing van de totale Informatie Voorziening en inrichting van de CAB-CDB governance. Er is veel afstemming nodig met de aansluitende back-end systemen.Wij zoeken een functioneel beheerder / tester die een prestatie neerzet. Die eigenstandig verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren en structureren van de werkzaamheden binnen de gegeven kaders. Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een functioneel beheerder voor projectwerkzaamheden in het kader van beheer en ondersteuning doorontwikkeling van de applicaties die het business proces ondersteunen.De werkzaamheden omvatten:1. Functionele instandhouding en continuïteit van de applicaties waarborgen en hiervoor ook durven te staan2. Pro-actief contact onderhouden met de eindgebruikers en de interne organisatie3. Uitvoeren van autorisatiebeheer en het bewaken van de betrokken processen4. Het snel en adequaat analyseren en oplossen van incidenten of problemen5. Voortgangsbewaking van openstaande meldingen6. Actualiseren van documentatie en de beheerhandleidingen, indien deze ontbreken, opstellen7. Leveren van een bijdrage aan de te ontwikkelen applicaties en processen (functioneel) door het aandragen van issues en verbeteringen8. Participeren in en bijdragen aan Backlog refinement, Sprint Planning, Sprint Review en Retrospective9. Opstellen van een testplan en testgevallen10. Uitvoeren en coördineren van testwerkzaamheden (FAT/GAT)11. Opstellen van rapportages over de uitgevoerde testen.De nadruk bij deze opdracht ligt naast het Functioneel beheer ook bij testen. Dit aangezien er de komende tijd diverse kleine en grote wijzigingen aankomen.
staffing groep
04-08-2020 00:00